Privacy- en cookieverklaring

Privacybeleid Kindercoach deHaas

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Kindercoach deHaas respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonlijke gegevens bewaren gebeurt met uiterste zorgvuldigheid. Gegevens die u achterlaat op het digitale contactformulier, of persoonlijke gegevens die u op andere wijze aan de kindercoach verstrekt, verstaan we onder de term persoonsgegevens.

Kindercoach deHaas kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– de voor- en achternaam; zowel van ouders als het kind

– uw adresgegevens;

– uw telefoonnummer;

– uw emailadres;

– de geboortedatum van uw zoon of dochter.

Opslaan Persoonsgegevens/dossiers

Tijdens de eerste kennismaking zal de kindercoach een intakeformulier invullen. In dit dossier wordt ook de vragenlijst bewaard. Gaande weg het traject zal het dossier aangevuld worden met gegevens over de sessies, om zo de persoonlijke ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen. Het dossier wordt op papier bewaard, en veilig opgeborgen.

Kindercoach deHaas verwerkt digitale bestanden die nodig zijn bij het juist versturen van facturen of communicatie met de opdrachtgevers; Ouders, school, leerkrachten of juist allemaal.

Digitaal verwerken van persoonsgegevens

Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, Whatsapp, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf  schriftelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal media door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd. Kindercoach deHaas zal hier met uiterste zorgvuldigheid mee omgaan.

Voor vragen omtrent de Privacy Policy verwijzen we u naar de contactgegevens van Kindercoach deHaas welke zijn te vinden op bovengenoemde website.

Persoonsgegevens en derden

Gegevens verstrekken aan derden: gegevens die door de cliënt aan Kindercoach deHaas zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Aanpassen Persoonsgegevens

Aanpassing van cliëntgegevens De cliënt heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen, in te zien, of vragen om verwijdering.