Kindercoach deHaas voor scholen

Coach Methode 2 Cirkels naast elkaar
Kinderen drukken zich visueel uit

Voor scholen ben ik te benaderen als het gaat om begeleiding van kinderen tussen de 4 en 18 jaar.

Kinderen die op het moment problemen ervaren binnen de thuis- of de schoolsituatie. Die je als school net wat meer aandacht zou willen geven, door middel van een-op-een begeleiding buiten de klas, maar binnen de veilige muren van de school.

Zowel op sociaal-emotioneel gebied als op leergebieden kan ik begeleiding bieden voor korte, maar ook voor langere trajecten.

Sociaal

Door middel van observatie kunnen diverse verbanden worden gelegd tussen het gedrag van het kind en de situatie waarin het zich bevindt. Het is niet voor niets dat we spreken van:

“Het kind vertoont het gedrag dat hij op dat moment, in die situatie voor handen heeft. “

Observaties binnen de groep geven soms een verrassende kijk op de situatie, zowel voor de leerling als voor de leerkracht. Doormiddel van verschillende werkvormen en methodieken is het mogelijk de situatie te verbeteren. Met als belangrijkste doel zowel de leerkracht als de leerling weer met plezier naar school te laten gaan.

Emotioneel

Soms zijn er kinderen op school die niet zo lekker aarden. Kinderen die zich niet optimaal kunnen ontplooien omdat zij belemmerd worden door onzekerheid, een negatief zelfbeeld of door factoren buiten het kind. Voor deze kinderen bied ik trajecten aan om dichter bij zichzelf te komen, de buitenwereld met andere ogen te bekijken en met meer vertrouwen de toekomst in te gaan.

Op scholen kan men ook te maken krijgen met ziekte of overlijden binnen een team, groep of een gezin. In die situatie kan men ook begeleiding bij mij aanvragen voor meerdere kinderen tegelijk of zelfs begeleiding van de hele groep. Dit zijn heftige situaties voor leerkrachten die tegelijkertijd ook te maken hebben met hun eigen emoties. Ondersteuning kan daarom gewenst zijn.  Mijn onderwijslicentie in combinatie met de training ‘Omgaan met kinderen, jongeren en verlies’, is daarbij zeer waardevol.

Leergebieden

Voor kinderen met problemen op leergebieden, bied ik begeleiding aan binnen de schoolse situatie. Extra in-oefening van de opgedane leerstof of juist pre-teaching, zodat het kind weer met de groep mee kan. Dit alles in overleg met de school. Ik ben geen RT-er, maar kan zeker een uitkomst bieden als het om een combinatie gaat van leergebieden met emotionele issues. Voorbeelden daarvan zijn:

-kinderen met angst om te falen

-kinderen waarbij perfectionisme het leerproces in de weg staat

-kinderen met problemen rondom concentratie en werkhouding

 

Contact               Particulieren               Over kindercoach deHaas