Kindercoach deHaas voor particulieren

Zelfvertrouwen
kind voelt zich anders…

Opvoeden is een grote verantwoordelijkheid. En soms ook een grote uitdaging. Simpel is het in ieder geval niet, want alle factoren zijn telkens aan verandering onderhevig.

De kinderen veranderen, de ouders veranderen, maar ook de situatie verandert soms. Meestal vormen deze veranderingen geen problemen en beweegt iedereen mee op deze golven. Toch is er soms een kind dat hier grote moeite mee heeft.

Veranderingen

Een kind dat moeite heeft met veranderingen, binnen zichzelf of binnen de situatie waarin het zich bevindt, vertoont vaak gedrag waar ouders zich geen raad mee weten.

En als er dan een kind boos of angstig gedrag vertoont, veel ruzie maakt, altijd buikpijn heeft of juist weer in bed plast, dan is het voor ouders soms fijn als er iemand een tijdje met ze meeloopt.

Een kindercoach kan dan, met volle aandacht en zonder oordeel, op zoek naar wat er werkelijk speelt.  Soms betekent dit een traject voor het kind alleen, maar er kan ook een traject met de ouder(s) samen nodig zijn om de relatie tussen ouder en kind te verstevigen.

Ouderbegeleiding

Als ouders zelf behoefte hebben aan advies en ondersteuning bij de opvoeding en hun eigen rol daarbij, zijn er coachgesprekken met ouders mogelijk. Opvoeden is een bijzondere reis die je met het gezin maakt. Met als doel je kind te begeleiden tot een gelukkige en zelfstandige volwassene. Maar een handleiding bestaat niet en geen mens is hetzelfde. Elke keer is het weer een zoektocht naar de beste manier van begeleiden. Soms hebben ouders de behoefte dat er even iemand met ze meekijkt. Het komt ook voor dat ouders zelf behoefte hebben aan coaching. Ouders voelen zich door dit soort gesprekken gehoord en ontdekken welke richting ze op willen. Gesterkt door informatie en wat tips is het dan mogelijk om zelf weer verder te gaan.

Voorbeelden van situaties

Voorbeelden van situaties waarin ik begeleiding zou kunnen bieden:

*Emoties als verdriet, boosheid en angsten.

*Zelfbeeld, identiteit en puberteit.

*Onzekerheid en faalangst.

*Verlies van een dierbare.

*Verandering van thuissituatie of gezinssamenstelling.

*Sociale problemen. In relaties binnen het gezin of de schoolsituatie.

*Leerproblemen die ontstaan door onzekerheden en negatieve overtuigingen.

Traject

Een traject bestaat uit: *Een intakegesprek met de ouders waarin we dieper ingaan op de ontstane problemen met de daarbij behorende achtergrond informatie. Het formuleren van een heldere coachvraag is essentieel.

* Sessies met het kind met diverse werkvormen, afgestemd op de leeftijd en de situatie ven het kind.

*Een evaluatiegesprek waarin ik met ouders terugblik op de afgelopen periode. We kijken of er nog hulp nodig is, of dat het traject voltooid is.

Contact —  Over kindercoach deHaas  —  Scholen